เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทั้งหมด สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

คลิ๊กลงนามคลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนพล