ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล วิสัยทัศน์ โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม นำปัญญาและมีจิตอาสา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ อัตลักษณ์
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ระบบคุณภาพ TQA
ห้องเรียน google site
คุณครูสุมลพรรณ
ครูธีระ
ข้อสอบคุณครูสมชาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนคุณครูแก้วตา
ห้องเรียนคุณครูพยอม
เรียนHTML กับครูลภัสสรณ์ รหัส 001
ห้องเรียนครูลภัสสรณ์
การศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ ม.5
ข้อมูลทำเว็บบล็อกประวัติส่วนตัว
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครู มาโนช ฝั้นฉิม ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก..ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ติดต่อท่าน อกคศ.มาโนช
 

แบบประเมินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รูปแบบ Cipp- Model โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลว.28 ตุลาคม 2558
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6 หน้าที่ 7
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรหน้าที่1
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องประมูลสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
โรงเรียนพลขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันการประกวดโครงงาน นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว กระทรวงพลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙
หน้า 1 หน้า 2
หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส คลิกภาพเพิ่มเติม
 
 
โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster ::  laphatsorn11@gmail.com