แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
สารสนเทศ หน้า1 หน้า2
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนพล
แบบสรุปงานตามโครงการ
รายงานสถานศึกษา
รายงานการปฏิบัติ SAR
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
เป้าหมายและตัวชี้วัด
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
บทเรียนออนไลน์คุณครูแก้วตา
ตัวอย่างการศึกษาค้นคว้าอิสระหม่ำ
23 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาจิต
 
 
 
 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  23  ร่วมกับโรงเรียนพล สังกัด สพม.เขต  25
ได้ทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 22  ก.ค. - 1 ส.ค. พ.ศ. 2557 
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมฝึกภาคปกติจำนวน  18  สถานศึกษา   
  
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัด สพม.ขอนแก่น เขต25
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนพล
มหาวิทยาลัยฯสวนสุนันทา

โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster ::  laphatsorn@hotmail.com