ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูสุภาวดี ต้นวงศ์แก้ว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูสุภาวดี ต้นวงศ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สพม.25