เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

5

สาระสำคัญ

บริการบนอินเทอร์เน็ต มีการให้เลือกใช้บริการหลากหลายแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อแบ่งปัน ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และอื่นๆ เช่น  การสนทนาพูดคุย ส่งรูปภาพ วิดีโอ ผ่านผู้ให้บริการ เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายการบริการประเภทต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้ (K)
  2. เข้าใจและสามารถเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้ (K)
  3.  สามารถสร้างเว็บบล็อกบนอินเตอร์เน็ตได้ (P)
  4. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

5.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (Electronic mail or e-mail)

5.2 เมลลิงลิสต์ ( Mailing list)

5.3 การสื่อสารในเวลาจริง (real time communication)

5.4 เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social networking Web sites)

5.5 บล็อก(blog)

5.6 วิกิ (wiki)

5.7 บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote login/telnet)

5.8 บริการโอนย้ายไฟล์ (File transfer protocol : FTP)

5.9 บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือยูสเน็ต (Usenet)

5.10 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

5.11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( electronic commerce หรือ e – commerce )

ใบงานที่ 5

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

11654134_857864974261657_632353330_n