โรงเรียนพล » ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 3

เรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก       

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกอธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มาเพียง 1 ระบบ  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้ ( 10 คะแนน )

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

11404254_832095576846394_798283830_n