โรงเรียนพล » ใบงานที่ 5

ใบงานที่ 5

เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)

  1. ให้นักเรียนสมัครสมาชิกเว็บบล็อก โดยสร้างเว็บบล็อกเป็นชื่อของตนเอง พร้อมบอกชื่อเว็บบล็อก และประโยชน์ของเว็บบล็อก (5)ชื่อ – นามสกุล                                                          URL เว็บบล็อกของนักเรียน                                                E-mail ของนักเรียน                                                 
  2. ให้นักเรียนเขียนบันทึกจากการสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนมาลงในเว็บบล็อก พร้อมกับแจกแจงเป็นหัวข้อให้อ่านได้ชัดเจน มีการใช้สีตัวอักษรที่เหมาะสมน่าอ่าน เปลี่ยน Theme และตกแต่งได้สวยงาม  ( 5 คะแนน )

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

11404254_832095576846394_798283830_n