โรงเรียนพล » ใบงานที่ 6

ใบงานที่ 6

เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)

  1.  จงบอกข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มาพอเข้าใจ  (5 คะแนน)
  2. จงบอกคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการสนทนาผ่านเครือข่ายและกระดานสนทนา (5 คะแนน)

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

11404254_832095576846394_798283830_n